Coupeuse-opleiding

De opleiding coupeur/coupeuse is een driejarige opleiding. De lessen worden 3 uur per week gevolgd in de hoofdvakken patroontekenen en praktijk. Voor ieder vak moet op minimaal 10 uur huiswerk per week worden gerekend. Er wordt getekend volgens het Rundschau-tekensysteem. Dit is een professioneel systeem dat welbekend is in de maatkledingconfectie-industrie.

Voor patroontekenen wordt alles op schaal getekend. Voor praktijk wordt getekend en genaaid op een hele schaal. Van de gemeten maten wordt een grondvorm getekend en op deze grondvorm wordt de modellering (ontwerp) gemaakt.

De duur van de cursus is 3 jaar, het 1ste jaar staat dameskleding op het programma, het 2de jaar dames- en kinderkleding en in het 3de jaar komen dames- en herenkleding aan de orde.

Er worden 3 tekententamens per schooljaar gehouden, deze worden op school afgenomen. Daarnaast moeten voor het vak praktijk 6 tentamenstukken worden gemaakt en op een van te voren vastgestelde datum op school worden ingeleverd.

Het schooljaar wordt ieder jaar afgerond met een landelijk examen, georganiseerd door de Stichting Vakopleiding Modevormgeving, waarbij een certificaat behaald kan worden. Als na het 3de opleidingsjaar het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt het coupeur/coupeuse-diploma uitgereikt.

Na het behalen van het diploma coupeur/coupeuse is het mogelijk om een vervolg opleiding van 2 jaar te volgen waarbij nog dieper op zowel het patroontekenen als de praktijk wordt ingegaan.

Het nieuwe schooljaar gaat de 2de of de 3de week van september van start en duurt tot eind juni. De schoolvakanties lopen parallel met die van het onderwijs in de regio.

Kosten:

Opleiding € 700,00 per jaar

Cursusboek 1ste, 2de en 3de jaar € 35,00

Cursusboek 4de en 5de jaar € 50,00

Examengeld € 115,00 per jaar